تعداد بازدیدها : 1975
  عنوان مقاله : فرهنگ لعن در زیارت نامه عاشورا
 نویسنده : فصلنامه قرآنی کوثر
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->فقه(486)->ابواب فقه(389)->عبادات(296)
  آدرس اینترنتی:    
 منبع: فصلنامه قرآنی کوثر – شماره 15


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org