تعداد بازدیدها : 2254
  عنوان مقاله : نظریه حلیّت ذبایح اهل کتاب
 نویسنده : محمد ابراهیم جناتی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->فقه(486)->ابواب فقه(389)
  آدرس اینترنتی:    
 منبع: کیهان اندیشه – شماره 65


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org