تعداد بازدیدها : 1869
  عنوان مقاله : سهم زنان در وقف نسخه های خطی ترجمه های فارسی قرآن کریم
 نویسنده : علی صدرایی خویی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >ترجمه قرآن(484)->ترجمه ها و مترجمان(251)->ترجمه هاي فارسي(138)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->فقه(486)->ابواب فقه(389)->عبادات(296)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=2195  
 منبع: میراث جاویدان


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org