تعداد بازدیدها : 1634
  عنوان مقاله : التفسير و التقريب
 نویسنده : عبدالكريم بى آزار شيرازى
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->مباحث اجتماعي(600)->هنجارهاي اجتماعي(265)->وحدت(70)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1160  
 منبع: نشريه رساله التقريب شماره نشريه: 59


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org