تعداد بازدیدها : 1980
  عنوان مقاله : تفسیر جامعه شناختی قرآن
 نویسنده : حسن حنفی ـ ترجمه: خسرو فریادرس
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1394  
 منبع: نشريه خردنامه همشهری شماره نشريه: 21


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org