تعداد بازدیدها : 2351
  عنوان مقاله : قرآن فراتر از زمان، مکان و نسل‌ها
 نویسنده : اسماعيل نساجي زواره
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1765  
 منبع: نشريه رشد آموزش قرآن شماره نشريه: 22


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org