تعداد بازدیدها : 1836
  عنوان مقاله : امامان مفسران راستين وحي
 نویسنده : سيد احمد خاتمي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->امام شناسي(661)->اهل بيت و قرآن(464)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1673  
 منبع: نشريه پاسدار اسلام شماره نشريه: 27


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org