تعداد بازدیدها : 1974
  عنوان مقاله : منطق قرآن در سنجش ديگر اديان
 نویسنده : عبدالرحيم سليماني
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1879  
 منبع: نشريه هفت آسمان شماره نشريه: 38


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org