تعداد بازدیدها : 1966
  عنوان مقاله : گزاره هاي اناجيل اربعه در باب معاد و مقايسه آن ها با گزاره هاي قرآني
 نویسنده : فيض الله اکبري دستک
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->آخرت شناسي(176)->مباحث كلي آخرت شناسي(40)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1829  
 منبع: نشريه پژوهش ديني شماره نشريه: 15


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org