تعداد بازدیدها : 2072
  عنوان مقاله : سرپرستي خانواده با نگاه به آيه 34 سوره نساء
 نویسنده : محمدعلي مروي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->خانواده(131)->مديريت خانواده(30)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=896  
 منبع: نشريه معرفت شماره نشريه: 122


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org