تعداد بازدیدها : 2342
  عنوان مقاله : نقش كامپيوتر در فهم قرآن
 نویسنده : هربرت برگ
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=857  
 منبع: نشريه نسيم وحي شماره نشريه: 1


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org