تعداد بازدیدها : 1951
  عنوان مقاله : اهميّت و كاربردهاى «صوم» در قرآن كريم
 نویسنده : حامد رفعت جو
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->فقه و اصول(599)->فقه(486)->ابواب فقه(389)->عبادات(296)->روزه(39)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1133  
 منبع: نشريه درسهايى از مكتب اسلام شماره نشريه: 7


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org