تعداد بازدیدها : 2673
  عنوان مقاله : تفسیر اجتماعی قرآن و بیداری اسلامی
 نویسنده : ابوالفضل خوش منش
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1623  
 منبع: نشريه پژوهش و حوزه شماره نشريه: 30


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org