تعداد بازدیدها : 1757
  عنوان مقاله : تفسير و رويكردهاى معرفتى معاصر
 نویسنده : مجيد مرادي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1016  
 منبع: نشريه پگاه شماره نشريه: 197


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org