تعداد بازدیدها : 1797
  عنوان مقاله : نقد نگرش عقلانی در جریان تفسیر عقلی- اجتماعی
 نویسنده : محمد اسعدي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=1689  
 منبع: نشريه مشکوة شماره نشريه: 98


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org