تعداد بازدیدها : 1936
  عنوان مقاله : مديران و خانواده در قرآن
 نویسنده : محمّد عابدى ميانجى
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->خانواده(131)->مديريت خانواده(30)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maarefquran.com/Files/fullInfo.php?session=2&id=405  
 منبع: روزنامه كيهان


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org