تعداد بازدیدها : 591
  عنوان مقاله : کاوشی در مکی یا مدنی بودن سوره رعد
 نویسنده : ابراهیم اقبال – عماد صادقی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تفاسير بخشي قرآن(616)->سوره ها(272)->تفسير سوره رعد(0)
  آدرس اینترنتی:   https://jqst.ut.ac.ir/pdf_54277_ec6209ed58c55f209d08ae0a9d9ffe16.html  
 منبع: پژوهش های قرآن و حدیث ، دوره 47، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org