تعداد بازدیدها : 466
  عنوان مقاله : نقد دیدگاه آونر گیلادی پیرامون «سرپرستی»
 نویسنده : مرضیه محصص – سهیلا جلالی کندری
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->خانواده(131)->مديريت خانواده(30)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->شبهات قرآني(30)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1383957&l=fa  
 منبع: قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 17، پاییز و زمستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org