تعداد بازدیدها : 529
  عنوان مقاله : گرایش اجتماعی در المیزان فی تفسیر القرآن
 نویسنده : سیده فاطمه حسینی میرصفی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تفاسير کامل قرآن(500)->تفاسير شيعه(330)->الميزان(115)
  آدرس اینترنتی:   http://tat.atu.ac.ir/pdf_1029_22352a05aa1f1e315d30595324d5a8e1.html  
 منبع: اندیشه علامه طباطبایی، سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org