تعداد بازدیدها : 1175
  عنوان مقاله : نقش معتزله بصره در شکل‌گيري نظريه اعجاز قرآن
 نویسنده : ريچارد مارتين - ترجمه: مهرداد عباسي
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->مذاهب و فرق اسلامي(80)->معتزله(8)
  آدرس اینترنتی:   http://www.quran-p.com/ 
 منبع: فصلنامه پژوهشهاي قرآني ، زمستان 1391، شماره 72


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org