تعداد بازدیدها : 842
  عنوان مقاله : درآمدي بر تفسیر اجتماعی قرآن (مطالعه موردي «ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن»)
 نویسنده : سیدعلی نقی ایازی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://pajouhestan.com/index.php/journals/quran-p/item/download/504_76551dbae7523526233537754c8652ba  
 منبع: پژوهشهاي قرآني، شماره 71 ، پاییز 1391


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org