تعداد بازدیدها : 974
  عنوان مقاله : حکمرانی مطلوب از منظر قرآن و نهج البلاغه با تأکید بر پاسخگویی
 نویسنده : حسین آل کجیاف - حسن فرج دنیوی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->علوم سياسي(328)->فقه سياسي(165)->سياست داخلي حکومت اسلامي(81)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/978878  
 منبع: مطالعات قرآنی(فدک سابق) ، شماره 10، تابستان 1391


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org