تعداد بازدیدها : 1304
  عنوان مقاله : تأملی بر معانی تفسیر و تأویل
 نویسنده : علی نجار پوریان
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تأويل قرآن(86)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->ادبيات و زبان شناسي(900)->علوم ادبي (زبان شناسي)(529)->لغت شناسي(322)->مفردات(232)
  آدرس اینترنتی:   http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/Magazine2/fa/2012/6/620.pdf  
 منبع: رشد آموزش قرآن ، شماره‌ 41 ، تابستان 92


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org