تعداد بازدیدها : 1095
  عنوان مقاله : بررسی روش و گرایش تفسیری مقام معظم رهبری
 نویسنده : حسین علوی مهر - حمید مروجی طبسی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->روش هاي تفسير قرآن(278)->تفسير اجتهادي(4)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/864695  
 منبع: پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم ، شماره 9، زمستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org