تعداد بازدیدها : 1211
  عنوان مقاله : بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینه وحی با رویکردی فقهی امام خمینی (س)
 نویسنده : عباس علی روحانی - علی آقا پیروز
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->زن(303)->فقه زنان(105)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->علوم سياسي(328)->فقه سياسي(165)->سياست داخلي حکومت اسلامي(81)->نظام اداري و مديريت(48)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/975039  
 منبع: پژوهشنامه متین ، شماره 58 ، بهار 1392


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org