تعداد بازدیدها : 1198
  عنوان مقاله : کنکاشی در مکی یا مدنی بودن سوره انسان
 نویسنده : کرم سیاوشی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1063471&l=fa  
 منبع: صحیفه مبین، شماره 44، زمستان و بهار 87- 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org