تعداد بازدیدها : 1595
  عنوان مقاله : مقایسه مهم ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی
 نویسنده : سیدمرتضی حسینی شاهرودی – علی زنگویی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)->هرمنوتيک(43)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/900434  
 منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 17، سال نهم، 1391


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org