تعداد بازدیدها : 1350
  عنوان مقاله : مبانی و شاخصه های تفسیر اجتماعی قرآن کریم
 نویسنده : کاظم قاضی زاده – روح الله ناظمی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/900387  
 منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره 11، سال ششم، 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org