تعداد بازدیدها : 1189
  عنوان مقاله : واکاوی تعامل دو دانش «اسباب نزول» و «مکی و مدنی»
 نویسنده : دکتر سهیلا پیروزفر – الهه شاه پسند
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->مباني و کليات تفسير قرآن(258)->شأن نزول و اسباب نزول(47)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/898869  
 منبع: آموزه های قرآنی، شماره 13، بهار و تابستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org