تعداد بازدیدها : 1611
  عنوان مقاله : بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش امید به زندگی زنان بدون همسر شهر اهواز؛ با تأکید بر قرآن
 نویسنده : ندا عبادی – علینقی فقیهی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اخلاق(701)->فضايل اخلاقي(382)->اميد(5)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->زن(303)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/751339  
 منبع: روانشناسی و دین ، شماره 10، تابستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org