تعداد بازدیدها : 1124
  عنوان مقاله : «من وحی القرآن» تفسیر اجتماعی ذونزعة واقعیة
 نویسنده : أ. حامد شیفاپور – ترجمه: حسن علی حسن
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->تفاسير کامل قرآن(500)->تفاسير شيعه(330)->من وحي القرآن (علامه فضل الله)(28)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=984826  
 منبع: الاجتهادو التجديد،سال پنجم، شماره 19


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org