تعداد بازدیدها : 1743
  عنوان مقاله : موقف المعتزلة من تفسیر القرآن
 نویسنده : مصطفی الصاوی الجوینی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->مذاهب و فرق اسلامي(80)->معتزله(8)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/498118  
 منبع: المعارج، محرم 1412، العدد 8


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org