تعداد بازدیدها : 1169
  عنوان مقاله : مکی و مدنی از مفهوم تا اصطلاح
 نویسنده : شادی نفیسی – مهدیه دهقانی قناتغستانی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=967756&l=fa  
 منبع: مطالعات اسلامی(علوم قرآن و حدیث)،شماره 3/86 ، بهارو تابستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org