تعداد بازدیدها : 1752
  عنوان مقاله : مقدمه ای بر تحقیق در مناسبات دین و روان از منظر قرآن
 نویسنده : احمد آقایی زاده ترابی – علی نصیری
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->روان شناسي(131)->بهداشت رواني(67)->آرامش رواني(25)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=953696&l=fa  
 منبع: مطالعات تفسيري ، سال دوم، شماره 6، تابستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org