تعداد بازدیدها : 1612
  عنوان مقاله : اعجاز تشریعی قرآن
 نویسنده : محمدرضا ابراهیم نژاد
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اعجاز قرآن(253)->ابعاد اعجاز قرآن(183)->اعجاز تشريعي(6)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=920687&l=fa  
 منبع: آينه معرفت ، شماره 24 ، پاييز 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org