تعداد بازدیدها : 1955
  عنوان مقاله : بینایی دل و تأثیر آن در گزینش پیشوای حقیقی در آیات 71 و 72 سوره اسراء
 نویسنده : ابراهیم فتح اللهی – محمدجواد قاسمی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->امام شناسي(661)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->ويژگي هاي قرآن(309)->تناسب و هماهنگي(78)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=914443&l=fa  
 منبع: مشكوة، ش111، تابستان 1390


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org