تعداد بازدیدها : 2200
  عنوان مقاله : الگوسازی قرآن در مواجهه با ادعاهای یهود
 نویسنده : فهیمه کلباسی اصفهانی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->شبهات قرآني(30)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->اديان(132)->اديان توحيدي(127)->يهود(43)
  آدرس اینترنتی:   http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/30413881308.pdf  
 منبع: علوم اسلامي تابستان 1388-شماره13


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org