تعداد بازدیدها : 1453
  عنوان مقاله : درآمدی بر دانش آیات مستثنی
 نویسنده : مهدی کمانی نجف آبادی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->تاريخ قرآن(235)->نزول قرآن(91)->مکي و مدني(15)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/ppdf/5848/p0584800030421-63U92V.pdf  
 منبع: فصلنامه حسنا- سال اول، شماره 3، زمستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org