تعداد بازدیدها : 1881
  عنوان مقاله : گرایش اجتماعی در تفسیر معاصر قرآن مجید
 نویسنده : سید محمدعلی ایازی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=802402  
 منبع: الاهيات اجتماعي- سال دوم، شماره 3، بهار و تابستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org