تعداد بازدیدها : 1928
  عنوان مقاله : نقد و بررسی مقاله «کیهان شناسی» دائرةالمعارف لایدن
 نویسنده : محمدجواد اسکندرلو – حسین پوران
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->شبهات قرآني(30)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->جهان شناسي(167)->مباحث كلي جهان شناسي(77)->خلقت جهان(18)
  آدرس اینترنتی:   http://www.quranct.com/downloads.php?do=file&id=266  
 منبع: قرآن پژوهی خاور شناسان – شماره8-بهار و تابستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org