تعداد بازدیدها : 1939
  عنوان مقاله : بررسی تطبیقی ویژگی های نوشتاری کتاب مقدس و قرآن کریم
 نویسنده : حسین نقوی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=730220  
 منبع: معرفت اديان- سال اول، شماره 1، زمستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org