تعداد بازدیدها : 1650
  عنوان مقاله : روش شناسی تفسیر اجتماعی قرآن
 نویسنده : محمدرضا آقایی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)->گرايش اجتماعي(7)
  آدرس اینترنتی:   http://www.quranct.com/downloads.php?do=file&id=134  
 منبع: قرآن و علم - شماره 5 –پاییز و زمستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org