تعداد بازدیدها : 2449
  عنوان مقاله : گرایش تفسیر سیاسی قرآن
 نویسنده : معصومه دولت آبادی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.quranct.com/downloads.php?do=file&id=134  
 منبع: قرآن و علم - شماره 5 –پاییز و زمستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org