تعداد بازدیدها : 2934
  عنوان مقاله : پدیدارشناسی ظاهرگرایی در فهم قرآن
 نویسنده : محمد کاظم شاکر – محمد حسن محمدی مظفری
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->اصول و مباني فهم قرآن(341)->ظاهر و باطن قرآن(35)
  آدرس اینترنتی:   http://www.magiran.com/viewpdf.asp?no=13  
 منبع: مشکوة - شماره 106-بهار 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org