تعداد بازدیدها : 2029
  عنوان مقاله : گرایش تفسیر مدیریتی قرآن
 نویسنده : محسن علیجانی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->علوم سياسي(328)->فقه سياسي(165)->سياست داخلي حکومت اسلامي(81)->نظام اداري و مديريت(48)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >تفسير قرآن(1884)->گرايش هاي تفسير قرآن(57)
  آدرس اینترنتی:   http://www.quranct.com/downloads.php?do=file&id=134  
 منبع: قرآن و علم - شماره 5 –پاییز و زمستان 1388


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org