تعداد بازدیدها : 2031
  عنوان مقاله : تعالیم القرآن الکریم و الکتاب المقدس
 نویسنده : علی رضا هدائی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->پيامبر شناسي(587)->پيامبران(168)->حضرت عيسي(ع)(26)
  آدرس اینترنتی:   http://www.nosos.net/main/images/nosos/pdf/nosos-11pdf.rar  
 منبع: نصوص معاصرة - شماره 11 سال سوم ،تابستان 1428


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org