تعداد بازدیدها : 1325
  عنوان مقاله : روحانیت مسیحی و تداوم رویکرد جدلی نسبت به قرآن کریم
 نویسنده : فروغ پارسا
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >علوم قرآن(2769)->قرآن شناسي(681)->شبهات قرآني(30)
  آدرس اینترنتی:   http://www.maaref.ir/ppdf/2708/p0270800661391-DA3G4.pdf  
 منبع: بینات-شماره 66-تابستان 1389


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org