تعداد بازدیدها : 2057
  عنوان مقاله : بررسی تطبیقی میزان شیوع طلاق و درجه قباحت آن در کتاب های آسمانی قرآن کریم، عهد عتیق (تورات) و عهد جدید (انجیل)
 نویسنده : رضا کیانی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->زن و خانواده(447)->خانواده(131)->آسيب هاي خانواده(28)->طلاق(13)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=387303  
 منبع: جمعیت - پاییز و زمستان 1386 - شماره 61 و 62


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org