تعداد بازدیدها : 1490
  عنوان مقاله : بررسی رفتار شناسی مجرمان از دیدگاه قرآن (بخش دوم)
 نویسنده : محمد قطبی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->روان شناسي(131)->مباحث كلي روان شناسي(22)->شخصيت شناسي(12)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=304718  
 منبع: اصلاح و تربیت - اردیبهشت 1384 - شماره 38


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org