تعداد بازدیدها : 2281
  عنوان مقاله : نجات در قرآن و مقایسه آن با آموزه نجات مسیحی
 نویسنده : مجتبی امامی
 موضوع : صفحه اصلی موضوعات (12127) >معارف قرآن(7684)->اديان و مذاهب (دين شناسي)(391)->دين پژوهي(179)->دين شناسي تطبيقي(33)
  آدرس اینترنتی:   http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=269528  
 منبع: قبسات - بهار 1386 - شماره 43


متن مقاله
دریافت فایل pdf


CopyRight © maarefquran.org
info@maarefquran.org